Na de behandeling worden de littekens opmerkelijk soepeler.
Optisch kan men vaststellen dat de zichtbaarheid van de littekens met 60% afneemt.
In realiteit komt het erop neer dat het litteken niet meer als storend wordt ervaren door derden.