Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten ( FAGG) meldt ons dat het ingevolgde de geldende wetgeving verboden is om reclame, zelfs onrechtstreeks, te maken voor voorschriftplichtige geneesmiddelen of voor implanteerbare hulpmiddelen indien deze reclame bestemd is voor het publiek.